De Berckt
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
De Berckt
Locatie
Adres: De Berckt 1, 5991 PD
Baarlo
Gemeente Peel en Maas
Provincie Limburg

Het huis ligt ten noordoosten van Baarlo, ingeklemd tussen de Maas en de provinciale weg N273, op circa 2km vanaf het centrum. De coördinaten van de hoekpunten van het bebouwde kasteelterrein (zonder de uitgebreide omgrachting) zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Maasbree, 1811-1832, sectie C, blad 01,, en Google Earth.
Typologie
 (Mogelijk omgrachte versterkte boerderij)
Niet duidelijk is of het oorspronkelijke "hof de Berckt" een kasteelachtig bouwwerk betrof of dat er sprake was van een versterkte, mogelijk omgrachte, boerderij;
Etymologie
Men neemt aan, dat de naam is afgeleid van de berkenbossen, die in dit gebied veel voorkwamen
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: november 2011

Huidige functie:

Na de verkoop ervan in 1995 is De Berckt in gebruik genomen als een groepshotel