Baexem
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Baexem
Locatie
Adres: Kasteelweg 7-7a-9-11, 6095 ND
Baexem
Gemeente Leudal
Provincie Limburg

Het huis is gelegen even ten zuid van het dorp Baexem aan de zuidzijde van de N280.
Typologie
 (Betreft huis op locatie ten westen van huidige locatie )
 (Betreft huis op huidige locatie)
Het thans nog aanwezige kasteel is waarschijnlijk een vroeg zeventiende-eeuws bouwwerk. De mogelijke voorganger ervan lag waarschijnlijk op een kunstmatige heuvel op circa 400m ten oosten van het huidige huis Baexem.
Etymologie
De naam van het huis werd ontleend aan die van het gelijknamige dorp waarbij het gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: september 2012

Het huidige huis Baexem is een u-vormig gebouw van twee bouwlagen en schilddaken op alle drie de vleugels. Ter plaatse van de noord-oosthoek en de zuid-westhoek zijn nog restanten van door tongewelven afgedekte kelderrruimten van vorige bouwfasen aanwezig. In het midden van de later voor de hoofdvleugel aangebrachte nieuwe facade bevindt zich een smal risaliet gekroond door een bakstenen fronton. In de achtergevel is nog een deel van het oorspronkelijk in mergelblokken uitgevoerd muurwerk uit de zeventiende eeuw aanwezig. Van de tot huis Baexem behorende gebouwen is: de noordvleugel en een deel van de hoofdvleugel ingericht voor wonen en Bed&Breakfast, de zuidvleugel en een deel van de hoofdvleugel voor bewoning en is de op het voorhof aanwezige bebouwing ingericht voor horeca, wonen en als garagebedrijf.