Ooijen
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ooijen
Locatie
Adres: Blitterswijckseweg 2, 5871 CE
Broekhuizenvorst
Gemeente Horst aan de Maas
Provincie Limburg

Het kasteel is gelegen ten noorden van Broekhuizenvorst even ten zuid-oosten van het gehucht Ooijen. De coördinaten van de vier hoekpunten van het omgrachtte kasteel zijn ingeschat op basis van een combinatie van de kadastrale minuut, Broekhuizen, 1811-1831, Limburg, sectie A, blad 02 en Google Earth. Hierbij is het aanliggende, middels water omgeven, weiland buiten beschouwing gelaten.
Typologie

Het huidige u-vormige huis is middels diverse verbouwingen ontstaan uit een eenvoudige rechthoekige torenuit die naar men aanneemt stamt uit deveerteinde eeuw.
Etymologie
Het huis werd vernoemd naar de toenmalige heerlijkheid.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2011

Huidige functie:

Van het in diverse fasen gebouwde en verbouwde complex is bij de restauratie van 2002-2003 de zaalbouw, de aanbouw, de voorbouw, de gang en de toren zoveel mogelijk in de situatie van de 17e en 18e eeuw teruggebracht. Een en ander betekende, dat de in die periode gebouwde ruimten op de binnenplaats weer zijn gesloopt. Hoewel in het gebouw thans vakantieappatementen zijn ondergebracht, heeft men er bij de restauratie naar gestreefd om de oorspronkelijke elementen zoveel mogelijk te handhaven. Voorbeelden hiervan zijn: 1. De schouw, het kijkgat, het in de muur uitgespaarde gemak en het stucwerk sierplafond in de zaalbouw:2. De laatgotische raamopeningen van de aanbouw; 3. De kelder voor het contragewicht van de ophaalbrug bij de hoofdingang; 4. De haardplaats en waterput in de voormalige keuken.