Nierhoven / Neerhoven
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Nierhoven / Neerhoven
Locatie
Adres: Nierhoven 11-12, 6361 GP
Nierhoven;
Gemeente Nuth;
Provincie Limburg

Het huis is gelegen in het gehucht Nierhoven, ten noordwesten van Nuth, ten westen van de Rijksweg A76 en ten noorden van de N298.
Typologie
 (Betreft oorspronkelijke huis)
 (carréboerderij, betreft huidige huis)
Hoe het oorspronkelijke huis er uitzag is niet bekend. Het huidige uit de zeventiende eeuw stammende huis betreft een carréboerderij.
Etymologie
Het is niet bekend, waarvan de naam van het huis is afgeleid.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2015

Het huidige huis Nierhoven is een carréboerderij, bestaande uit diverse rondom een rechthoekige binnenplaats gesitueerde in baksteen uitgevoerde gebouwen. De binnenplaats is toegankelijk middels de aan de zuidzijde aanwezige poortgebouw, bestaande uit twee lagen met daarboven een Philibert koepel. Het aan de oostzijde gesitueerde rechthoekige woonhuis heeft twee verdiepingen en wordt afgedekt door een van leien voorziene schilddak. De oorspronkelijke kruisvensters zijn in de loop der tijd gemoderniseerd. Begin achttiende eeuw is door de toenmalige eigenaar in het huis een kapel met altaar en tombe aangebracht. De in het huis aanwezige betimmering stamt uit de achttiende eeuw. Verder zijn diverse schoorsteenmantels aanwezig. Bij de, in de tweede helft van de twintigste eeuw uitgevoerde restauratie, zijn de gevels witgepleisterd.