Arcen (huidige kasteel) / voorganger 't Nije Huys / voorganger Huys den Kamp
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Arcen (huidige kasteel) / voorganger 't Nije Huys / voorganger Huys den Kamp
Locatie
Adres: Lingsforterweg 24-26, 5944 BE
Arcen
Gemeente Venlo
Provincie Limburg

Het 'nieuwe' kasteel Arcen (het Nijenhuys) ligt ten zuiden van het oude vestingstadje Arcen, aan de rechter Maasoever ingesloten tussen de Maas en de Provinciale weg N271. De hoekpunten van het samenstel hoofdburcht met omringende voorburcht inclusief omgrachting, maar exclusief tuinen zijn vastgesteld op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Arcen en Velden,1811-1832, Limburg, sectie A, blad 02 en Google Earth.
Typologie
 (Betreft het in 1511 verwoeste Huys den Kamp, de voorganger van het Nije Huys)
 (Betreft het in 1511 gebouwde en in 1646 verwoeste Nije Huys, de voorganger van het huidige kasteel Arcen)
 (Betreft het thans nog aanwezige in 1646 gebouwde kasteel Arcen)
Na de verwoesting van het eerder op deze plaats aanwezige kasteel (het Nije Huys) is omstreeks 1650 het huidige, in 1988 gerestaureerde kasteel Arcen gebouwd.
Etymologie
Het huis werd vernoemd naar de vestingplaats, waarbij het gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 25-03-2004

Via een stenen brug aan de noordzijde over de buitenste omgrachting van het complex komt men via het poortgebouw op het terrein van de voorburcht. Dit terrein loopt rondom het gehele complex en wordt door de binnenste omgrachting gescheiden van de hoofdburcht. De op de voorburcht aanwezige gebouwen zijn geconcentreerd aan de westzijde ervan. Op de zuidwesthoek van de voorburcht bevindt zich het koetshuis bestaande uit twee bouwlagen onder een met pannen gedekt schilddak. Aan de oostzijde ervan zijn de restanten aanwezig van de voormalige oranjerie. Via een tweede stenen brug halverwege de westzijde van de voorburcht is de hoofdburcht bereikbaar. Het op de hoofdburcht aanwezige gebouw bestaat uit een noordzuid georienteerde hoofdvleugel met aan de zuidzijde haaks hierop een smalle zijvleugel. Het huis heeft twee verdiepingen gelegen boven een souterrain en wordt gedekt door een leien schilddak. De bel-étage is aan de westzijde bereikbaar via een bordesje met een dubbele gebogen trap. De ingang is opgenomen in het middenrisaliet van de hoofdvleugel, dat aan de bovenzijde is gekroond door een fronton met het familiewapen Van Gelder-Von der Recke. Aan weerskanten van de deur een kruisvensters. Op de eerste verdieping drie kruisvensters. De vleugel heeft links van het middenrisaliet vier traveeën met kruisvensters,terwijl er rechts twee zijn.