Schaesberg te Landgraaf
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Schaesberg te Landgraaf
Locatie
Adres: Kasteelweg 1, 6370 AA
Schaesberg
Gemeente Landgraaf
Provincie Limburg

De ruïne van het kasteel ligt ten oosten van Heerlen en ten noorden van het gelijknamige dorp Schaesberg, in het gebied ingesloten door de Euregioweg in het westen, de Hompertsweg in het noorden en de Heerlenseweg in het zuiden.
Typologie


Hoe het oorspronkelijke gebouw er uit zag is niet bekend.
Het in de zeventiende eeuw gebouwde kasteel bestond uit een door grachten omgeven hoofdburcht met ten noorden ervan een voorburcht en ten westen en zuiden ervan een tuinencomplex.
Etymologie
Voor zover kan worden nagegaan werd het huis genoemd naar het dorp waarbij het gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: april 2018

Van het kasteel is niet veel meer overgebleven dan de funderingen en wat opgaand metselwerk. Momenteel wordt gewerkt aan herbouw van het kasteel met voorburcht, waarbij ambachtelijke scholing en educatie een belangrijke rol spelen.