Genhoes / Kasteel van Brunssum
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Genhoes / Kasteel van Brunssum
Locatie
Adres: Hoogenboschweg 276, 6442 PT
Brunssum
Gemeente Brunssum
Provincie Limburg

De gerestaureerde resterende bouwdelen van het grotendeels in de twintigste eeuw gesloopte kasteel Genhoes zijn gelegen ten oosten van de N274 aan de noordzijde van Brunssum op de grens met het dorp Schinveld (gemeente Onderbanken).
Typologie

De in de zeventiende eeuw gebouwde adellijke woning bestond uit een, rondom een binnenterrein gebouwd omgracht complex gebouwen, dat een herenhuis met diverse bijgebouwen omvatte.
Etymologie
Genhoes betekent letterlijk 'het huis'. De naam Kasteel van Brunssum is waarschijnlijk ontstaan, omdat het in de zeventiende eeuw de zetel was van het laathof van Brunssum.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: april 2015

Het thans nog aanwezige rechthoekige gebouw van twee verdiepingen omvat de voormalige complexonderdelen, het poortgebouw, de poortwachterswoning en de pachterswoning. Deze gebouwdelen zijn bij de restauratie begin eenentwintigste eeuw samengevoegd onder een doorgaand zadeldak. Door middel van materiaalgebruik in de gevel zijn de drie oorspronkelijke gebouwonderdelen herkenbaar gemaakt.