Meerssenhoven / Mertzena
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Meerssenhoven / Mertzena
Locatie
Adres: Meerssenhoven 200-202, 6222 PD
Meerssenhoven (wijk)
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

Het kasteelterrein is gelegen in de gemeente Maastricht, ten noorden van Maastricht, ten zuidwesten van Bunde, ten oosten van het Julianakanaal en ten westen van de A2 en ten noordoosten van de Beatrixhaven.
Typologie
 (Aanname voor oorspronkelijke kasteel)
 (Huidige 18e eeuws landhuis)
Uit het feit, dat voor de inname van het oorspronkelijke kasteel eind vijftiende eeuw meer dan 500 man nodig waren, mag worden afgeleid dat er toen sprake moet zijn geweest van een slot van enige afmetingen. Het thans nog aanwezige kasteel betreft een achttiende eeuws u-vormig landhuis.
Etymologie
Voor zover bekend, zijn er geen gegevens beschikbaar waaruit de achtergrond van de oorspronkelijke naam Mertzena en die van de latere naam Meerssenhoven kan worden afgeleid.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 26-03-2004

Aan de weg van Itteren naar Bunde staat het statige kasteel Meerssenhoven. Via een poorttoren komt men op het binnenplein, met links en rechts twee van de bouwhuizen. De andere twee staan aan de overkant van de weg. Recht vooruit staat het kasteel, bereikbaar door een stenen brug. Het huis heeft een hoofdvleugel met aan weerskanten een haakse vleugel. Aan de linkerzijde van het huis is een toren uitgebouwd met een koepelspits. Het huis telt één bouwlaag op een souterrain, onder een leien schilddak. De bel-étage is bereikbaar via een bordes met dubbele trap. De voorgevel telt drie traveeën met kruisvensters aan weerskanten van de ingang. Het risaliet waarin de ingang zich bevindt, wordt gekroond door een fronton met een uurwerk. Het huis is geheel witgepleisterd, behalve daar waar het oude muurwerk nog zichtbaar is. De lisenen zijn grijs geschilderd.