Holtmühle / De Holtmeulen
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Holtmühle / De Holtmeulen
Locatie
Adres: Kasteellaan 6, 8, 10, 14, 16, 5932 AG
Tegelen
Gemeente Venlo
Provincie Limburg

Het huis ligt aan de zuidzijde van Tegelen, in het gebied tussen de Maas en de rijksweg A73. Het oorspronkelijk veelhoekige kasteelterrein bestond uit een omgrachte hoofdburcht, voorburcht en nederhof, waarbij de gracht op diverse plaatsen een zeer grote breedte had. De hoekpunten van het niet in een vierkant gelegen hoekpunten van het kasteelterrein inclusief de rondom het totale complex aanwezige omgrachting zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Tegelen, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 01, en Google Earth.
Typologie

 (Landhuis in de 19e eeuw)
Het hoofdgebouw van het kasteel is in de loop der tijd ontwikkeld vanuit een rechthoekige woontoren met een door een schildmuur omgeven binnenplaats tot een rondom een binnenplaats gegroepeerd complex woon- en dienstgebouwen.
Etymologie
De naam van het oorspronkelijke kasteel is afgeleid van de naam van de familie Van Holtmeulen, die het eind 14e eeuw in leen kregen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: april 2012

Huidige functie:

De huidige bebouwing van het ten zuiden van Tegelen gelegen omgrachte kasteelcomplex van het voormalige kasteel Holtmühle bestaat uit de volgende drie onderdelen: het thans tot hotel-restaurant omgebouwde kasteel Holtmühle, het terrein van de voormalige voorburcht met remise en Kaldenkerkerpoort en het terrein van het voormalige neerhof met tiendschuur en Venlosepoort. In zijn huidige vorm bestaat het voormalige kasteel uit een T-vormig gebouw, waarbij het lijf van de T wordt gevormd door de tot op de keldergewelven verlaagde oorspronkelijke woontoren en de armen door de in latere fasen rondom een binnenplaats aangebouwde woonvleugels. Betreffende woonvleugels bestaan uit een drietal woonlagen boven een souterrain en worden afgedekt door een leien schilddak. De toegang tot het kasteel bevindt zich in het midden van de voorgevel en is bereikbaar over een stenen brug vanaf de voorburcht. De deur is gevat in een natuurstenen omlijsting. Zowel op de voormalige woontoren als aan de noord-westzijde ervan zijn moderne aanbouwen aangebracht ten behoeve van de hotel-restaurant functie.