Bleijenbeek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Bleijenbeek
Locatie
Adres: Bleijenbeek 10, 5851EE
Afferden
Gemeente Bergen
Provincie Limburg

De ruïne van het kasteel Bleyenbeek ligt op circa 3 kilometer ten oosten van Afferden aan de zuidzijde van de verbindingsweg naar Goch. De coördinaten van de hoekpunten van het kasteelterrein inclusief de rondom het totale complex aanwezige omgrachting zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Bergen, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 03 in combinatie met Google Earth.
Typologie
 (Vermoedelijk had dit adellijke huis ook wel een of andere agrarische functie. )
Bij dit object lijkt het te gaan om een adellijk huis. Het oorspronkelijk op deze locatie voor het controleren van de ontginningswerkzaamheden aanwezige omgrachte huis (met een agrarisch karakter), werd eind 14de eeuw vervangen door een woontoren. Deze woontoren werd in de loop van de 15de eeuw uitgebreid met diverse gebouwen rondom een binnenplaats tot een groter middeleeuws kasteel. Een deel van deze gebouwen zijn bij de modernisering in de 17de eeuw vervangen door diverse uitbreidingen.
Etymologie
Er is geen informatie beschikbaar, waaruit de oorsprong van de naam van het kasteel zou kunnen worden afgeleid
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: december 2011

Huidige functie:

Binnen de oorspronkelijke omgrachting langs de weg van Afferden naar Goch zijn op het kasteelterrein de niet toegankelijke resten aanwezig van het kasteel Bleijenbeek aanwezig. Met uitzondering van delen van de noord- en oostgevel zijn grote delen van het opgaande metselwerk nog tot enige meters boven het begane grondniveau aanwezig. De diverse soorten gewelven, die zijn toegepast bij de bouw van de boven de kelders aanwezige begane grondvloeren zijn nog steeds in takt.