Montfort
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Montfort
Locatie
Adres: Huysdijk bij 10, 6065 AX
Montfort
Gemeente Roerdalen
Provincie Limburg

De ruïne van kasteel Montfort is gelegen ten westen van het gelijknamige dorp, ten zuiden van de weg tussen Echt en St. Odilienberg, nabij de Vlootbeek. De coördinaten van de hoekpunten van het kasteelterrein zijn ingeschat op basis van de tekening van Jacob van Deventer uit 1565 in combinatie met Google Earth.
Typologie
 (Een van de grootste voorbeelden van een achthoekig kasteel uit de dertiende eeuw)
De op een uitloper van een heuvelrug gebouwde waterburcht heeft in principe een onregelmatige vierhoekige plattegrond met totaal vijf ronde uitstekende verdedigingstorens en knikpunten in de tussenliggende stukken ringmuur.
Etymologie
Niet duidelijk is of Hendrik van Gelre, de bouwer van het kasteel, de naam heeft ontleend aan de naam van het in de nabijheid gelegen dorp Montfort, dat in 1263 stadsrechten kreeg, of naar één van zijn kastelen gelegen ten zuiden van Luik.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: april 2013

Huidige functie:

Van het oorspronkelijke kasteel zijn nog zichtbaar de funderingsrestanten van de vierhoektorens, de snavelbektoren halverwege de westelijke ringmuur en de tussen de torens aanwezige ringmuren. Van de twee noordelijke woontorens en de tussenliggende deel van de ringmuur is nog ca 5m van het opgaande in natuursteen uitgevoerde muurwerk aanwezig. Van de noordwestelijke woontoren is nog de overwelfde kerkerruimte aanwezig. Ook van de halverwege de westelijke ringmuur aanwezige snavelbektoren is nog een belangrijk deel van het in natuursteen uitgevoerde muurwerk aanwezig. In de ruimte tussen de noorwestelijke woontoren en de snavelbektoren zijn nog resten van de toegang tot het kasteel met de daarbijbhorende voorzieningen herkenbaar.