Ter Borch / Terborgh / Schinnen
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ter Borch / Terborgh / Schinnen
Locatie
Adres: Heisterbrug 119-121, 6365 CC
Schinnen
Gemeente Schinnen
Provincie Limburg

Het kasteelterrein is gelegen ten westen van het dorp Schinnen, ten noorden van de A76 en ten zuiden van het dorp Puth. De aangegeven coördinaten van de hoekpunten betreffen globaal de omtrek van het door grachten omgeven kasteelterrein, ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Schinnen, 1811-1832, Limburg, sectie A, blad 03, de Ferrariskaart Schinnen nr. 209 uit 1777 en Google Earth. Met name de afmetingen van de omgrachte hoofdburcht varieert echter aanzienlijk.
Typologie
 (Betreft de oorspronkelijke achter het huidige huis op een heuvel gelegen woontoren)
 (Betreft de oorspronkelijke achter het huidige huis op een heuvel gelegen woontoren)
 (De in de 17e eeuw tot woning verbouwde oorspronkelijke voorburg)
Het oorspronkelijke huis was een woontoren, die was gebouwd op een al dan niet kunstmatig opgeworpen heuvel. Gezien de beperkte hoogte van de nog aanwezige kasteelheuvel is het niet duidelijk of er toen sprake was van een motte-kasteel. Aangenomen wordt, dat de houten woontoren in de loop van de tijd werd vervangen door een stenen bouwwerk, terwijl op de voorburcht stenen gebouwen verschenen. In het begin van de zeventiende eeuw werd de hoofdburcht verlaten en werd de voorburcht verbouwd en uitgebreid tot het huidige herenhuis.
Etymologie
Aangenomen wordt, dat de naam is afgeleid van de, achter het huidige huis op een heuvel aanwezige, oorspronkelijk burcht.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: december 2014

In het huidige complex zijn ondergebracht de hoofdwoning, een tweetal vakantiewoningen en een horeca/partygelegenheid