Nieuwenbroek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Nieuwenbroek
Locatie
Adres: Kasteel Nieuwenbroeck 1, 5954 CL
Beesel
Gemeente Beesel
Provincie Limburg

Het kasteel is gelegen aan de rand van het dorp Beesel ten oosten van het centrum ervan. De aangegeven coördinaten betreffen de hoekpunten van het oorspronkelijk omgrachte kasteelterrein bestaande uit kasteel, nederhof en de westelijke moestuin en zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Beesel, 1811-1832, Limburg, sectie F, blad 01 in combinatie met Google Earth.
Typologie

Het huidige huis betreft een omgrachte adellijke woning, bestaande uit een L-vormig woonhuis met binnen de omgrachting aan de westzijde een neerhof met een U-vormige bebouwing.
Etymologie
Naar men aanneemt duidt het onderdeel "Nieuwen" in de naam van het huidige Huis Nieuwenbroek, op het feit dat er sprake moet zijn van een voortzetting/nieuwbouw van een ouder Huis of boerderij. Broek komt van de beek het Broek, die de oorspronkelijke grachten voedde.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2012

Het huidige gebouwencomplex bestaat uit een door een gracht omgeven rechthoekig terrein met aan de zuid-oostzijde het kasteel en aan de noord-weszijde het nederhof. Het in witgekalk metselwerk uitgevoerde kasteel heeft een U-vormige plattegrond, waarvan de woonvleugels aan de zuid- en oostzijde bestaan uit twee woonlagen onder een zadeldak. De daken worden afgesloten door trapgevels, waarin nog een deel van opmerkelijke natuurstenen vensteromkleding aanwezig is. De westelijke kopgevel is voorzien van een oeil-de-boeuf-venster. De derde vleugel van het kasteel betreft een met een zadeldak afgedekt eenlaags bijgebouw. Het nederhof bestaat rondom een binnenterrein gesitueerde U-vormige eenlaagse bebouwing met aan de zuid-westzijde een tweelaagse toegangspoort. De met een leien schilddak afgedekte toegangstoren is voorzien van geblokte pilasters met daarboven een fraai gekleurd timpaan waarin het familiewapen van de bewoners van omstreeks 1900 is opgenomen.