De Borcht / Huis te Baarlo / d'Erp
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
De Borcht / Huis te Baarlo / d'Erp
Locatie
Adres: Baron van Erplaan 1, 5991 BM
Baarlo
Gemeente Peel en Maas
Provincie Limburg

Het kasteel is gesitueerd aan de noord-oost rand van het dorp Baarlo. De coördinaten van de hoekpunten van de L-vormige omgrachte hoofdburcht en het voorhof met de daarop aanwezige kasteelboerderij zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Maasbree, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02 in combinatie met Google Earth.
Typologie
 (Torens opgenomen binnen rechthoekige ringmuur)
De oorspronkelijke burcht bestond uit een tweetal torens opgenomen in een rechthoekige ringmuur van 19.70x22.60m.
Etymologie
De oorspronkelijke naam van het kasteel 'De Borcht' verwijst naar het feit dat er op deze locatie sprake was van een verdedigbaar bouwwerk. De latere naam 'd' Erp' is afgeleid van de naam van de familie, die van 1787 tot 1962 eigenaar was van het kasteel.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: november 2011

Het thans in particulieren handen zijnde huis bestaat uit diverse rond een binnenplaats gegroepeerde gebouwen, bestaande uit een U-vormige hoge vleugel aan de oostzijde, een vierkante toegangstoren aan de westzijde en twee tussengelegen lagere vleugels aan de nood- en de zuidzijde. Het huis heeft hiermee het 18e-eeuwse uiterlijk. De gebouwen op de zuid-oosthoek en de noord-oosthoek zijn afgedekt met steile schilddaken van leien, waardoor het uiterlijk ontstaat van hoektorens. De tussenliggende gebouwen aan de zuid-, de oost- en de noordzijde zijn afgedekt met een zadeldak van leien. De toren aan de westzijde is afgedekt met een zadeldak van leien.