Born
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Born
Locatie
Adres: Kasteelpark 38, 6121 XK
Born
Gemeente Sittard-Geleen
Provincie Limburg

De ruïne van het kasteel is gelegen in het centrum van Born, ten zuidoosten van de sluis in het Julianakanaal, binnen een wandelpark dat tevens als dierentuin is ingericht. De hoekpunten van het omgrachte kasteelterrein, waarop kasteel, voorburcht en kasteelboerderij waren gesitueerd zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Born, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02 en Google Earth.
Typologie
 (Mogelijk het oorspronkelijke kasteel Born, dat circa 1200 ten zuidoosten was gelegen t.p.v. het huidige kasteel Grasbroek )
 (De mogelijke voorganger van het in de zeventiende eeuw gebouwde kasteel)
 (Het in de zeventiende eeuw gebouwde kasteel waarvan de ruine thans nog aanwezig is.)
In de literatuur wordt gespeculeerd dat de huidige locatie van kasteel Born niet de eerste is. Er zou een voorloper zijn geweest die was gesitueerd even ten zuiden van het huidige kasteel Grasbroek (archeologisch monument 8399) en deze locatie zou in de veertiende eeuw verlaten zijn. Hoe dat kasteel er heeft uitgezien is niet bekend. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent het kasteel dat, mogelijk daarna, bij Born is gebouwd. Het kasteel waarvan thans nog een ruïne aanwezig is, stamt uit de zeventiende eeuw en bestond uit een rechthoekig kasteel met vier hoektorens en een voorburcht aan zowel de noord-westzijde als aan de zuid-oostzijde.
Etymologie
Het kasteel werd vernoemd naar de oorspronkelijke bewoners ervan, de Heren van (de heerlijkheid) Born, waarvan de naam werd ontleend aan het bronnengebied in de directe omgeving.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juni 2014

Huidige functie:

In de voormalige moestuin en siertuin van het kasteel is een wandelpark aanwezig en is een dierentuin ingericht, welke thans wordt beheerd door de Stichting kasteelpark Born. De eind twintigste eeuw gerestaureerde gebouwen van de voorburcht hebben tot 2001 dienstgedaan als stadhuis van de gemeente Born. Door de gemeentelijke herindeling is Born in 2001 onderdeel geworden van de gemeente Sittard-Geleen en worden deze gebouw sindsdien gebruikt als gemeentelijk archief.