Horst
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Horst
Locatie
Adres: Kasteellaan bij 1, 5961 BW
Horst
Gemeente Horst aan de Maas
Provincie Limburg

De restanten van het kasteelcomplex in de vorm van een ruïne zijn gesitueerd ten noordoosten van dorp Horst en ten oosten van de rijksweg A73. De coördinaten van de hoekpunten zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Horst, 1811-1832, Limburg, Sectie B, blad 5 en Google Earth.
Typologie

De uit de veertiende eeuw stammende hoofdburcht bestond in eerste instantie uit niet meer dan een ommuurde binnenplaats in de vorm van een vijfhoek met een knikpunt halverwege de ringmuur aan de noordzijde. Ter plaatse van dit knikpunt stond een grote bakstenen toren. In de loop der tijd is dit complex zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de oorspronkelijke muur verder uitgebouwd.
Etymologie
Het huis is genoemd naar de locatie waar de eerste behuizing werd gebouwd, zijnde een met water omgeven begroeide hoogte, die bij een hoge waterstand droog blijft (Horst).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2011

Van het oorspronkelijk uit een voorburcht en hoofdburcht bestaande kasteel zijn alleen de restanten van de tot de hoofdburcht behorende bebouwing nog zichtbaar. Middels recent uitgevoerde ontgravingen is de oorspronkelijke omgrachting van zowel voorburcht als van hoofdburcht weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.Van de voorburcht zijn alleen in de ondergrond nog funderingsresten aanwezig. Boven het maaiveld is niets meer zichtbaar. Bij de hoofdburcht zijn op het maaiveldniveau van alle muren nog het onderste gedeelte zichtbaar, waardoor de indeling van de diverse gebouwen herkenbaar is. Daarnaast zijn met name zichtbaar de restanten van de 10m hoge vierkante bakstenen toren, de overblijfselen van een in mergelsteen uitgevoerde ronde toren en van het poortgebouw.Buiten de omgrachting staat de in 1993 gerestaureerde tiendscheur, die thans ingebruik is als restaurant.