Grebben / Het Gebroken Slot
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Grebben / Het Gebroken Slot
Locatie
Adres: Venloseweg bij 71, 5971 PB
Grubbenvorst
Gemeente Horst aan de Maas
Provincie Limburg

De kasteelruïne is gelegen op circa 1 km ten zuiden van Grubbenvorst, op een hoge oeverwal tussen de Maas en de Venloseweg. In verband met het ontbreken van betrouwbaar kaartmateriaal, is het niet mogelijk om de hoekpunten van het terrein nader aan te geven. De kadastrale minuutkaart Grubbenvorst, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 02 geeft de locatie alleen schematisch weer.
Typologie

Het later ommuurde kasteel had een rechthoekige plattegrond bestaande uit twee vleugels, een kleine binnenplaats en twee ronde hoektorens. Om overlast bij extreem hoge waterstanden tot een minimum te beperken was het kasteel gebouwd op een kunstmatig aangelegde heuvel op de westelijke oever van de Maas. In verband hiermee is het kasteel te rangschikken onder het kasteeltype motte, hoewel als krijgskundige achtergrond dit kasteeltype ten tijde van de bouw al is achterhaald. (Dilz 1983-1987, 256 -267)
Etymologie
De naam Grebben wijst op een ligging nabij een holle weg. De naam 'Gebroken Slot' zou afgeleid kunnen zijn van de aanduiding op de plattegrond voor herbouw uit 1623, waar sprake is van een 'wie man das gebrochen Schlos zu Gribben Vorst bauwen könte' (Hupperetz, Olde Meierink en Rommes 2005, 136).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2011

Na het opblazen van de torens door de Duitsers in 1945 is van het op dat ogenblik nog bestaande muurwerk van de zuidelijke torens en het tussenliggende muurwerk bijna niets meer overgebleven. Momenteel zijn op maaiveldniveau tussen de met bomen en struiken begroeide heuvel nog slechts enkele muurresten zichtbaar. Onder maaiveldniveau zijn nog diverse restanten van kasteel, ringmuur en toegangspoort aanwezig.De in 1648 gebouwde dwarshuisboerderij is nog steeds in gebruik