Broekhuizen (Horst aan de Maas)
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Broekhuizen (Horst aan de Maas)
Locatie
Adres: Stokterweg t.h.v. 16
Broekhuizen
Gemeente Horst aan de Maas
Provincie Limburg

De zwaar begroeide ruïne van het kasteel ligt ten zuidwesten van het dorp Broekhuizen, ten noorden van de boerderij, die is gelegen halverwege de Stokterweg tussen Broekhuizen en het buurtschap Het Stokt op agrarisch terrein.
Typologie

Het kasteel is, afgaande op het bouwhistorisch onderzoek, ontstaan uit een woontoren.
Etymologie
Het oorspronkelijk op de plaats van de huidige ruïne gebouwde kasteel heeft waarschijnlijk al in de 13e eeuw bestaan en was vernoemd naar een van de leden van het adellijke geslacht Van Broekhuizen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2011

Huidige functie:

De ruïne van het kasteel is gelegen in een met bomen en struiken beplant gedeelte van akkergronden en is volledig overwoekerd.
Zichtbaar zijn nog restanten van de rechthoekige woontoren uit de vijftiende eeuw. In de zuidelijke muur van deze woontoren is nog een gemak aanwezig, verder bevinden zich in het metselwerk nog de grote gaten van vensters die in de achttiende-eeuw zijn aangebracht. Als uitsparing in het metselwerk is tevens nog het rookkanaal herkenbaar. Aan de achterzijde van de toren zijn nog twee kelders van de lage woonvleugel uit de 15e of 16e eeuw aanwezig: één met tongewelf en één met kruisgewelf. Van de in de achttiende-eeuw gerealiseerde woonvleugel aan de noordzijde van de oude woontoren staan nog enkele restanten van de gevels overeind.
Verder zijn in het terrein sporen te herkennen van delen van de omgrachting.