Blitterswijck
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Blitterswijck
Locatie
Adres: Maasweg
Blitterswijck
Gemeente Venray
Provincie Limburg

De resten van kasteel Blitterswijck liggen ten oosten van het gelijknamige dorp op een afstand van cica 150m van de kerk. De coördinaten van de hoekpunten van het kasteelterrein inclusief omgrachting zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Meerlo, 1811-1832, Limburg, sectie A, blad 03 en Google Earth.
Typologie

Het oorspronkelijke huis bestond uit een ommuurde zaaltoren met aanliggende kamer en een op de noord-oosthoek van het complex aanwezige toren.
Etymologie
Naar wordt aangenomen is het huis vernoemd naar de naam van de heerlijkheid waarvan het deel uit maakte.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: September 2011

Huidige functie:

Van het kasteel resten alleen nog wat fundamenten met enig opgaand muurwerk en een poortje.