Aldenghoor
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Aldenghoor
Locatie
Adres: Kasteellaan 9, 6081 AN
Haelen
Gemeente Leudal
Provincie Limburg

Kasteel Aldenghoor is gelegen in het dorp Haelen, even ten zuiden van het centrum ervan, ten westen van de N273 en ten noorden van de spoorbaan naar Roermond. De coördinaten van de hoekpunten van het door een gracht omgeven kasteelterrein zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Haelen, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 01, in combinatie met Google Earth.
Typologie
 ( )
Afgezien van een grote toren is niet duidelijk hoe het middeleeuwse kasteel er heeft uit gezien.
Etymologie
Het is niet bekend waar de naam van het kasteel van is afgeleid. Mogelijk verwijst het naar de ligging van het kasteel: een ghoor is de naam van een moerasachtig stuk grond. Het is ook mogelijk dat het kasteel zijn naam ontleend heeft aan het adellijke geslacht Van Ghoor. Door de toevoeging 'alden' wordt weergegeven, dat men wil zeggen dat dit kasteel, in tegenstelling tot het nabij in Neer gelegen kasteel (Nien)ghoor, het oudste is van de oorspronkelijk tot dezelfde familie behorende kastelen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: augustus 2012

Huidige functie:

Het door een gracht omgeven compex van hoofdburcht en voorburcht is toegankelijk via een brug en het poortgebouw aan de noordzijde van het complex. Via het uit 1750 stammende haaks op de overige gebouwen staand poortgebouw, dat is voorzien van een bovenverdieping met in- en uitgezwenkte topgevels, wordt de binnenplaats van de voorburcht bereikt. De rondom deze binnenplaats aanwezige u-vormige bijgebouwen bestaan uit een met een zadeldak afgedekte eenlaagse bebouwing. De bebouwing van de ten westen ervan gelegen hoofdbucht bestaat uit een ronde toren uit de vijftiende eeuw met aan de west- en zuidzijde ervan woonvleugels uit de zeventiende en achttiende eeuw.
De in mergel en baksteen uitgevoerde centrale ronde toren heeft een buitendiameter van circa 10m en bestaat uit een overwelfde kelderruimte met daarboven vier bouwlagen en een kapconstructiede. De kapconstructie bestaat uit een hoge spits met aan de bovenzijde een achtkantige houten bekroning. De twee tegen de ronde toren gebouwde, haaks op elkaar staande vleugels bestaan uit een onderhuis met daarboven twee woonlagen en worden afgedekt door een van leien voorzien wolfdak. De kelders van de westelijke hoofdvleugel zijn deels voorzien van tongewelven en deels van kruisgewelven. Aan de westzijde van de hoofdburcht is een deels gereconstrueerde achttiende-eeuwse, deels verlandschappelijkte tuin aanwezig. Het kasteel is niet toegnkelijk voor bezoekers.