Stein
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Stein
Locatie
Adres: Ondergenhousweg 14, 6171 GW
Stein
Gemeente Stein;
Provincie Limburg

De ruïne van het kasteel Stein is gelegen op een natuurlijke verhoging in het landschap ten zuidwesten van het dorp Stein, ten noordwesten van de A76 en ten noordoosten van de Maas en het Julianakanaal. De coördinaten van de vierhoekpunten zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Stein, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 01 en Google Earth.
Typologie
 (Betreft het oudste gedeelte de ronde toren)
 (Betreft de ronde toren met daaromheen ringmuur en woonvertrekken)
 (Betreft de totale burcht met uitgebreide toegangspartij)
Het huis werd gebouwd op een natuurlijke verhoging gelegen tussen het stroomgebied van de Maas en de Putbeek. Op deze verhoging werd een ronde verdedigingstoren gebouwd. Deze toren werd vervolgens uitgebreid met een ringmuur en diverse woongebouwen tot een veelhoekige burcht. In de vijftiende eeuw werd hier een nieuwe lager gelegen ommuurde toegangspartij, bestaande uit een drietal torens en diverse bijgebouwen, aan toegevoegd.
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de heerlijkheid waarbinnen het werd gebouwd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: augustus 2014

De oorspronkelijke noordvleugel met toegangspoort van de voorburcht zijn gerestaureerd en verbouwd tot wooneenheden. Dit geldt ook voor het landhuis aan de oostzijde en de bijgebouwen aan de westzijde uit de negentiende eeuw. Eind twintigste eeuw zijn de voormalige aanbouwen van het missiehuis gesloopt en vervangen door een appartementsgebouw in het verlengde van het voormalige landhuis dat grotendeels in de voormalige tussengracht is gebouwd. Van de nog steeds omgrachte hooggelegen hoofdburcht is het grootste gedeelte van het opgaande metselwerk van de oorspronkelijke verdedigingstoren en van de later bijgebouwde toegangstorens nog aanwezig. Van de overige gebouwen zijn alleen de funderingsresten nog zichtbaar.