Geysteren
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Geysteren
Locatie
Adres: Maasheseweg, 5860AA
Geijsteren
Gemeente Venray
Provincie Limburg

Het kasteelterrein is gelegen even ten noord-oosten van de bebouwde kom van het dorp Geijsteren, in het gebied tussen de weg van Geijsteren naar Maashees en de Maas. De hoekpunten van het kasteelterrein inclusief omgrachting, gedeeltelijke omwalling en neerhof, maar zonder de omgrachte moestuin zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Wanssum, 1811-1832, Limburg, sectie A, blad 01, en Google Earth.
Typologie
 (Dit betrof de oorspronkelijk op deze plaats op een kleine verhoging gebouwde ronde toren omgeven door ringmuur.)
 (Na uitbreiding van de gebouwen en het eerst verlagen en vervolgens slopen van de oorspronkelijke ronde toren)
Op grond van uitgevoerde opgravingen gaat men ervan uit, dat de oorspronkelijke burcht bestond uit een door een cirkelvormige ringmuur omgeven ronde toren gebouwd op een kleine verhoging langs de Maas. De ronde toren is in de loop der tijd bij de uitbreiding van het kasteel eerst verlaagd en later gesloopt. De oorspronkelijke ringmuur is gefaseerd gesloopt en vervangen door woongebouwen.
Etymologie
De naam van het kasteel is afgeleid van de naam van de heerlijkheid, waarin het werd gebouwd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: oktober 2011

Het afgesloten terrein bestaat uit verschillende omgrachte eilanden met resten muurwerk. De afgelopen periode heeft de huidige eigenaar de muren van de gebouwen van voor 1919 laten opmetselen tot 1m (buitenmuren) resp. 3m (binnenmuren) boven het niveau van het oorspronkelijke binnenterrein. Hierdoor krijgen de bezoekers van het op 23 juni 2012 te openen kasteelterrein een goed beeld van de aard en omvang van het oorspronkelijke kasteel.