Obbendorf / Bockenhof / Haesdal;
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Obbendorf / Bockenhof / Haesdal;
Locatie
Adres: Billich 1, 6333 AX (kasteel), Groot Haasdal 1-3-5, 6333 AV (hoeve)
Schimmert;
Gemeente Nuth;
Provincie Limburg

Het herenhuis met bijbehorende pachthoeve zijn gelegen in het gehucht Groot Haasdal, ten zuiden van Schimmert en ten noorden van de A76, langs de verbindingsweg tussen Aalbeek en Meersen.
Typologie
 (Mogelijk oorspronkelijke huis)
 (betreft het huidige kasteel uit de zestiende eeuw)
Hoewel hiervoor geen harde bewijzen zijn, is het aannemelijk, dat in de twaalfde eeuw het ridderlijke geslacht Van Hafkesdael moet hebben gewoond op deze locatie in een versterkt huis of kasteel dat een voorloper moet zijn geweest van het huidige kasteel. Het thans aanwezige kasteel kreeg zijn huidige vorm na een ingrijpende verbouwing van de in de zeventiende eeuw aanwezige bebouwing .
Etymologie
De naam Obbendorf is afgeleid van de locatie van het kasteel: "kasteel boven op het dorp". De naam Bockenhof is afgeleid van het geslacht Von Bock, dat in de zeventiende eeuw het kasteel bewoonde. De derde benaming huis Haesdal is afgeleid van het ridderlijke geslacht Van Hafkesdael (Haesdal) dat mogelijk in de middeleeuwen op deze locatie heeft gewoond.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: maart 2016

Het Herenhuis met pachthof is onderverdeeld in drie aparte woo