Bethlehem / Limale / Huis te Limmel
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Bethlehem / Limale / Huis te Limmel
Locatie
Adres: Bethlehemweg 2, 6222 BM
Maastricht
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

Kasteel Bethlehem is gelegen in het vroegere dorp, thans noordelijke wijk van Maastricht, Limmel, tussen de Maas en de A2.
Typologie
 (oorspronkelijke gebouw uit de 12e of 13e eeuw.)
 (Het in de 16e eeuw door de Duitse Orde gebouwde kasteel )
 (Het in de 19e eeuw tot landhuis verbouwde zuidvleugel)
De oorspronkelijke omgrachte woontoren uit de twaalfde of dertiende eeuw werd na de verwoesting in 1284 in de veertiende eeuw weer opgebouwd en in de zestiende eeuw door de ridders van de Duitse orde aanzienlijk uitgebreid. Na verwoesting tijdens de Tachtigjarige Oorlog eind zeventiende eeuw weer hersteld. Begin negentiende eeuw werd de zuidvleugel van het toenmalige kasteel tot landhuis verbouwd.
Etymologie
Het oorspronkelijke kasteel Lim(m)ale werd vernoemd naar de familie, die in de dertiende eeuw het kasteel in eigendom hadden. In de zestiende eeuw is het kasteel overgegaan naar de ridderlijke Duitse Orde, die de naam van het kasteel wijzigde in kasteel Bethlehem.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juli 2015

Huidige functie:

De gebouwen van het kasteel Bethlehem zijn thans in gebruik door de Hogere Hotelschool Maastricht.