Wolfrath
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wolfrath
Locatie
Adres: Wolfrath 1-3, 6121 RA
Holtum
Gemeente Sittard-Geleen
Provincie Limburg

Kasteel Wolfrath is gelegen ten oosten van Holtum tussen de A2 en de N276, en ten noorden van het industrieterrein van Nedcar. De aangegeven coördinaten betreffen de hoekpunten van het door een dubbele omgrachting omgeven terrein met hoofdburcht, voorburcht en tuin. De coördinaten zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Born, 1811-1832, Limburg, sectie B, blad 03 en Google Earth.
Typologie
 (In oorsprong was Wolfrath een boerenhoeve)
 (Het huidige kasteel uit begin zeventiende eeuw)
Voor zover bekend was Wolfrath in de twaalfde eeuw een 'villa', een hof zonder militaire betekenis. Begin zeventiende eeuw werd het thans nog aanwezige huis gebouwd, dat als onderdeel van de riddermatige heerlijkheid toegang gaf tot het Gulikse ridderschap.
Etymologie
Er bestaan geen gegevens waaruit kan worden opgemaakt waarvan de naam Wolfrath is afgeleid. Wel bestaat er een sage, waarin wordt aangegeven, dat de naam zou zijn ontstaan, omdat koning Sanderbout op deze plek de wolven (Wolf) zou hebben uitgeroeid (rath).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juli 2014

Huidige functie:

Momenteel is het kasteel niet in gebruik en staat het te koop.