Obbicht
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Obbicht
Locatie
Adres: Kasteelweg 19-23, 6125 RG
Obbicht
Gemeente Sittard-Geleen;
Provincie Limburg

Het kasteelterrein met de huidige buitenplaats is gelegen ten zuiden van het dorp Obbicht aan de verbindingsweg tussen Obbicht en Berg, ten westen van de A2, tussen de Maas en het Julianakanaal. De coördinaten van de hoekpunten van het totale kasteelterrein zijn op grond van Ferrarisatlas kaart nr. 208 Stokkem/Maaseik uit de achttiende eeuw zijn afgeleid middels Google Earth.
Typologie

Voordat het huidige herenhuis in de achttiende eeuw werd gebouwd, hebben daarvoor op deze locatie tenminste twee kastelen gestaan, bestaande uit een hoofdburcht en voorburcht. Omtrent de afmetingen en typologie van deze twee kastelen zijn geen gegevens beschikbaar.
Etymologie
De naam van het landgoed is afgeleid van de plaats waar het bij werd gebouwd. De oorspronkelijke naam hiervan was Bicht of Biecht (waarschijnlijk afgeleid van bocht in de rivier). Nadat in de directe omgeving een tweede plaats met die naam ontstond werd de stroomopwaarts gelegen plaats Obbicht genoemd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: september 2014

Het in 1780 gebouwde en in 1988 geheel gerestaureerde herenhuis bestaat uit een drietal rondom een binnenplaats gegroepeerde gebouwen met het hoofdgebouw aan de oostzijde ervan. Het centraal gelegen hoofdgebouw is onderverdeeld in drie hoofdbeuken, waarvan de twee buitenste delen bestaan uit twee bouwlagen boven een kelderverdieping, die worden afgedekt door een mansardevormig schilddak. De middelste beuk is aan de voor- en de achterzijde voorzien van een driezijdig middenrisaliet en heeft een extra verdieping. Op de kruising van de daken van de drie beuken is een achthoekig torentje aanwezig met een uivormige bekroning. Het gebouw is geheel onderkelderd, waarvan het koepelgewelf onder de centrale hal als bijzonder kan worden aangemerkt. Deze achthoekige centrale hal met entree bevindt zich in de middenbeuk aan de zijde van de binnenplaats. Achter de centrale ligt de salon. De eetkamer en het kabinet zijn gelegen in de linkerbeuk, de keuken en het trappenhuis in de rechterbeuk. Boven de deur tussen keuken en trappenhuis is in smeedijzer het monogram van de bouwheer De Paludé aangebracht. Zowel de salon als de centrale hal zijn voorzien van muurschilderingen. De kruisvensters zijn allen voorzien van luiken die blauw-wit geschilderd zijn. Ook de boogvormige voordeur in het midden van de erker is voorzien van luiken, en bereikbaar via een bordes. Het huis en de bouwhuizen zijn witgepleisterd. De aan de voorzijde van het herenhuis aanwezige binnenplaats wordt geflankeerd door twee uit 1780 stammende rechthoekige dienstgebouwen met twee verdiepingen, die worden afgedekt door een mansardevormig schilddak. Het binnenplein van het U-vormige complex gebouwen is bereikbaar via een stenen brug over de westelijke omgrachting.