Hoensbroek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hoensbroek
Locatie
Adres: Klinkertstraat 110, 6433 PB
Hoensbroek
Gemeente Heerlen
Provincie Limburg

Het kasteelterrein is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Hoensbroek, ten noordoosten van de A76 en ten zuiden van de N298,
Typologie
 (Eerste bouwfase van het uiteindelijke kasteel.)
 (Huidige kasteel middels wijzigingen en uitbreidingen in de opeenvolgende eeuwen)
Voor zover bekend bestond het oudste kasteel uit een rechthoekig gebouw met een ronde hoektoren aan de oostzijde en een ommuurde binnenplaats aan de noordwestzijde. In de loop der eeuwen ontstond door wijzigingen en uitbreidingen het huidige rechthoekige rondom een binnenplaats gegroepeerde gebouwencomplex met bijbehorende voorburcht en voorhof.
Etymologie
De naam Hoensbroek is een combinatie van de familienaam Hoen van de oorspronkelijke bewoners en de naam "in gen Broeck" van het gebied dat in 1388 werd afgescheiden van Heerlen en waarvan de heerlijke rechten werden geschonken aan de familie Hoen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: augustus 2017

Het huidige kasteel omvat een hoofdburcht, die uit meerdere rondom een binnenplaats gegroepeerde bouwdelen is samengesteld, een ten noorden ervan gelegen u-vormige gebouwencomplex van de voorburcht, het ten westen hiervan gelegen en haaks hierop staande u-vormige gebouwencomplex van het voorhof en een tweetal tuinen. Ieder van deze onderdelen was door grachten omgeven. Het grootste gedeelte van deze omgrachting is thans nog aanwezig.
De hoofdburcht bestaat uit een viertal rondom een binnenplaats gesitueerde vleugels. De aan de noordwestzijde en de aan de zuidoostzijde gelegen zaalvleugel bestaan in principe uit een naast de toegangsbrug gelegen vierkante toren en een ronde resp. vierkante toren op de tegenovergestelde buitenhoek. De beide zaalvleugels hebben 3 bouwlagen boven een kelder en worden afgedekt door een zadeldak. De beide torens naast de toegangsbrug hebben eveneens 3 bouwlagen boven een kelder en worden afgedekt met een ui-vormige kapconstructie. De ronde en vierkante hoektoren hebben 4 bouwlagen boven een kelder en worden afgedekt door een torenspits. Alle gebouwen zijn uitgevoerd in metselwerk waarbij hoekblokken en omlijstingen van ramen en schietgaten in natuursteen zijn uitgevoerd.
De gebouwen van de ten noorden van de hoofdburcht gelegen voorburcht zijn u-vormig gesitueerd rondom een binnenplaats. De openzijde is gericht naar de hoofdburcht. De in metselwerk uitgevoerde gebouwen hebben twee bouwlagen en worden afgedekt door een schilddak. De aan de westzijde aanwezige toegangspoort vanaf het voorhof heeft 3 bouwlagen en wordt afgedekt door een ui-vormige torenspits. De gebouwen van het ten westen van de voorburcht gesitueerde voorhof zijn u-vormig gelegen rondom een binnenplaats met de openzijde richting voorburcht. De gebouwen zijn uitgevoerd in metselwerk, hebben in principe een bouwlaag en worden afgedekt door een schilddak. De toegangspoort tot het totale complex bevindt zich in zuidelijk gedeelte van de westvleugel van het voorhof.

Het huis bestaat uit vier vleugels rondom een binnenplein, waarvan de toegangsvleugel wordt geflankeerd door twee bijna identieke torens met bolspit. De vensters geven het verschil aan. Links zijn de ramen klein en voor de helft voorzien van luiken; rechts zijn ze lang en smal een voorzien van kruisvensters. De achterzijde wordt gedomineerd door twee zware torens, één vierkante en één ronde, beide gekroond met een leien spits. Het kasteel is dubbel omgracht.