Daelenbroeck
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Daelenbroeck
Locatie
Adres: Kasteellaan 2, 6075 EZ
Herkenbosch
Gemeente Roerdalen
Provincie Limburg

Kasteel Daelenbroeck is gelegen aan de zuidoost zijde van het dorp Herkenbosch, ten zuiden van de N570. De coördinaten van van de hoekpunten van het omgrachte kasteelterrein zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Melick en Herkenbosch, 1811-1832, Limburg, sectie B, blad 04 in combinatie met Google Earth.
Typologie

In zijn definitieve vorm bestond het kasteel uit een hoofdburcht met voorburcht. De hoofdburcht bestond uit een U-vormig complex gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats met de open zijde richting voorburcht. Aan zuidhoek was de hoofdburcht voorzien van een ronde toren, terwijl aan de westhoek en de noordhoek een vierkante toren aanwezig moet zijn geweest.
Etymologie
Aangenomen wordt, dat de naam van het kasteel is ontstaan op grond van de locatie van het kasteel, een laaggelegen deel (dael) van een moerassig gebied (broeck).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: februari 2013

Huidige functie:

Van het oorspronkelijke kasteel Daelenbroeck zijn de uit de veertiende en vijftiende eeuw stammende kelderruimten van woonvleugels, keukenvleugel, ronde zuidtoren en vierkante westtoren van de hoofdburcht gerestaureerd en in gebruik. Recentelijk is op de oorspronkelijke fundering ervan de overhoekse noordtoren weer opgebouwd in combinatie met een poortwachtershuisje. In de kelderruimten zijn zaalfunkties ondergebracht. In de herbouwde hoektoren zijn vijf hotelkamers opgenomen. De rondom een binnenplaats gegroepeerde eenlaagse u-vormige bebouwing van de voorburcht zijn gerestauteerd en ingericht voor horicadoeleinden. De binnenplaats is toegankelijk via een tweelaags poortgebouw in de noordhoek. In het poortgebouw is het wapenschild van Van Rollingen en het jaartal 1707 aangebracht. In de binnengevel van de noordvleugel van de voorburcht zijn met kapitelen voorzienen zuilen opgenomen, die oorspronkelijk onderdeel vormde van de vijftiende eeuwse hoofdburcht. Rondom het complex is de oorspronkelijke omgrachting nog aanwezig. Alleen de gracht tussen hoofdburcht en voorburcht is gedempt.