Overbrug / Klein Overbrug
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Overbrug / Klein Overbrug
Locatie
Adres: Kleine Overbrug 6, 5707 LE
Overbrug
Gemeente Helmond
Provincie Noord-Brabant

Kasteel Overbrug lag ten noorden van Helmond, ten westen van de Zuid-Willemsvaart. De weg Kleine Overbrug loopt gedeeltelijk rond over de grens van het voormalige kasteelterrein. De hier gegeven coördinaten geven de huidige 18e-eeuwse boerderij aan, waarvan gezegd wordt dat deze in één van zijn muren nog een overblijfsel van de kasteelbebouwing bevat. Mogelijk betreft het hier een van de voormalige bouwhuizen. Gezien de vormen van de omgrachting op de kadastrale minuut, lag het kasteel ten zuiden hiervan, want dat terrein ziet er wel uit als een mogelijk kasteeleiland.
Typologie

Waarschijnlijk was het huis een omgrachte edelmanswoning [Van der Wielen].
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd [Van der Wielen].
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 16-03-2004

Het huidige huis ligt op enige afstand van de weg van Aarle-Rixtel naar Helmond en de Zuid-Willemsvaart. Het huis is grotendeels omgeven door golfterreinen. De tuin van het huis ligt binnen de grachten, terwijl het huis zelf buiten de gracht staat. Het huis zelf heeft een bouwlaag onder een zadeldak. Geheel links staat een zijvleugel haaks op het hoofdgebouw; dit deel heeft aan iedere zijde twee kruisvensters. De ingang zit rechts van de uitbouw in de lange vleugel, waarnaast zich links van de deur nog een kruisvenster bevindt. Dit deel van het huis is witgepleisterd, de rest is gewoon baksteen. Op het terrein voor het huis bevindt zich nog een bakhuisje [Van der Wielen].