Eersel, 't Hof te
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Eersel, 't Hof te
Locatie
Adres: Grote Aardweg achter nr. 9c/d
Eersel
Gemeente Eersel
Provincie Noord-Brabant

Men vermoedt dat het kasteel, als er al een gestaan heeft, gezocht moet worden ten zuiden van de A67. Op de kadastrale minuutplan uit circa 1832 (E 01, nr. 70-73) wordt een perceel (nr. 71) omgeven door moeras aangegeven dat daarvoor in aanmerking komt. De plaats waar het huis stond is een houtperceel, het rondliggende perceel is moerasgebied; wellicht dichtgeslibde en verlande grachten? Dit perceel ligt tegenwoordig ongeveer achter de panden Grote Aardweg 9c en 9d.
Typologie

Men weet niet zeker of het kasteel wel bestaan heeft, en zo wel, waar het gestaan heeft.
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 05-03-2004

Op het vermeende terrein, momenteel een bos, is een duidelijke verhoging waarneembaar t.o.v. het omringende grasland.