Borch, Den / Nova Domus
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Borch, Den / Nova Domus
Locatie
Adres: Oude Huys, ong.
Helmond
Gemeente Helmond
Provincie Noord-Brabant

Den Borch lag iets ten zuidwesten van het huidige kasteel aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart, direct ten westen hiervan zijn de houten paalsporen gevonden van d' Oudehuys.
Typologie
 (?)
Bij een opgraving in 1981 zijn de fundamenten van een ronde stenen toren blootgelegd. De muren waren 5 meter dik en de toren was 14 meter in doorsnee. Mogelijk gaat het om een ronde woontoren. of wellicht eventueel een torenmolen.
Etymologie
Van der Wielen gebruikte als oudste vermelding in een eerdere versie van dit formulier: In de overdrachtsakte uit 1426 van een huis komt de zinsnede voor betreffende een weg 'daer men wileneer ter Borch uut plach te gaan' (van Hooydonck 1993, 48) [Van der Wielen]. Waarschijnlijk is met terug werkende kracht deze naam aan het object gegeven.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 02-03-2004

Huidige functie:

Het terrein ligt midden in een nieuwbouwwijk. De contouren van de toren zijn aangegeven in het terrein. Hierbinnen prijkt een standbeeld van Maria van Brabant [Van der Wielen].