Nieuwenhof / (thans Stanislaus)
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Nieuwenhof / (thans Stanislaus)
Locatie
Adres: Kloosterdreef 4-36, 5066AA
Moergestel
Gemeente Oisterwijk
Provincie Noord-Brabant

Het kasteel was gelegen op de plek van het huidige Stanislaus zorgcentrum, aan de noordkant van het dorp Moergestel. Het voormalige kasteelterrein ligt dichtbij de rivier de Reuzel.
Typologie

Over dit object is nog vrij weinig informatie beschikbaar. Hierdoor is het moeilijk te bepalen hoe oud dit kasteel is, en of het überhaupt wel middeleeuws is. Ook over de typologie is weinig bekend. In 1631 zou er al sprake zijn van ‘een omwaterde huysinge’ met de naam Nieuwenhof, aldus J.A.J. Becx (Becx 1976, 62-63). In 1968 zou het kasteel zijn afgebroken (Kolman, C., B. Olde Meierink e.a. 1997, 256). Op de kadastrale minuut (1811-1832), sectie A, blad 01, wordt kasteel Nieuwenhof nog als zodanig afgebeld. Het hoofdgebouw is omgeven met een vierkante omgrachting. De plattegrond van het hoofdgebouw is onregelmatig van vorm; het bestaat uit drie vleugels in een ondiepe u-vorm met aan de middelste, vooruitstekende, vleugel twee torens. Wellicht bevond zich hier de ingang. Naast dit gebouw bevindt zich nog een klein bijgebouwtje dat volgens de omschrijving van de minuut het washuis was. In het verlengde van dit terrein ligt nog een aan drie zijden omgracht stuk land waarop zich twee gebouwen bevinden; de een klein en vierkant, het andere groter en rechthoekig.
Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 01-02-2004

Het huidige huis staat op een omgracht terrein aan het einde van de Kloosterdreef. Het bestaat uit drie parallelle bouwlichamen die onderling verbonden zijn door een dwarse vleugel. Het voorste gebouw heeft twee bouwlagen onder een schilddak, dat rechts aan de voorzijde onderbroken wordt door een trapgevel waarin een heiligenbeeld is opgenomen. De trapgevel bekroont de ingangspartij. Terugwijkend naar rechts bevindt zich de klokkentoren met uurwerk.