Grimhuysen / 't Rode Slot
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Grimhuysen / 't Rode Slot
Locatie
Adres: Slotstraat
Oud-Gastel
Gemeente Halderberge
Provincie Noord-Brabant

Restanten van een vermoedelijk object bevinden zich in nabijheid van / onder de boerderij Het Slot in Oud Gastel, een dorp enkele kilometers ten noorden van Roosendaal. De Slotstraat is gelegen ten zuidoosten van de dorpskern (tegen de A17).
Typologie

Omdat er slechts sprake is van een te vermoeden locatie van de resten van het voormalige kasteel (namelijk onder de boerderij Het Slot) kan er aan de hand van de huidige situatie niets worden gezegd over een mogelijke typologie. Wel is er één afbeelding van Grimhuysen te Oud Gastel beschikbaar. Deze anonieme tekening (jaartal onbekend) met het onderschrift ‘Het voormalig Kasteeltje 'Grimhuysen' te Gastel’ (bijlage I) is vanwege het ontbreken van verdere gegevens niet betrouwbaar genoeg voor het reconstrueren van het uiterlijk van Grimhuysen.
Archeologisch onderzoek is gewenst, al zal dit door de bebouwing boven het te vermoeden fundament niet of nauwelijks mogelijk zijn.
Etymologie
Grim komt mogelijk van isengrim, wolf [Van der Wielen].
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 14-07-2011

Huidige functie:

Het middeleeuwse huis bestaat niet meer. Het kasteelterrein van het voormalige middeleeuwse huis is nu in gebruik als boerenerf.