Duyn en Dael
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Duyn en Dael
Locatie
Adres: Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC
Nuland
Gemeente Maasdonk
Provincie Noord-Brabant

Het huis stond ten westen van Nuland in de zogenaamde Helsenhoek.
Typologie

Hoe het kasteel er in den beginne heeft uitgezien is niet bekend. Het zou metersdikke muren en wallen hebben gehad, wat duidt op een hoge mate van verdediging.
Etymologie
Het huis was gebouwd tussen duinen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 31-01-2004

Op het kasteelterrein staat nu het verzorgingstehuis St. Jozefoord.