Linden, Groot
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Linden, Groot
Locatie
Adres: De Hostert, ong.
Linden
Gemeente Cuijk
Provincie Noord-Brabant

Het Huis Groot Linden lag ongeveer 200 meter ten oosten van De Hostert in Linden. Dat is waar in 1966 zware fundamenten op een voormalig omgracht terrein zijn opgegraven.
Typologie

In 1966 werden muurrestanten opgegraven, die opgebouwd waren uit bakstenen met een formaat van 29 x 13,5 x 7 cm. Dit muurwerk was opgetrokken op een fundering van mergelsteenblokken van 34 x 23 x 19 cm. De mergelsteenblokken waren plaatselijk aangebracht op een vlijlaag van bakstenen van bovenstaand formaat [Van der Wielen].
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd was [Van der Wielen].
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 28-12-2003

In het terrein achter de kerk zitten de fundamenten nog deels in de grond [Van der Wielen].