Watervliet
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Watervliet
Locatie
Adres: Ganzestraat
Heinkenszand
Gemeente Borsele
Provincie Zeeland

Verdwenen versterkt huis of kasteel ten zuiden van de Dorpsstraat, nabij de Ganzestraat. Op deze locatie is zowel op de Bonnekaart als de Kadastrale minuut nog een omgracht terrein zichtbaar.
Typologie

Op archeologische grond is waarschijnlijk sprake van een ridderhofstad of moated site.
Etymologie
onbekend
Huidige situatie
Het kasteelterrein is sinds 1978 bebouwd met huizen. Overblijfselen van het latere buiten ter plaatse (boerderij, koetshuis) maken deel uit van het goed 'Landlust' van de Stichting Het Zeeuwse Landschap. De verharde dreef langs de begraafplaats is dezelfde als die, welke destijds het slot, de opvolger van het middeleeuwse huis, verbond met de hoofdingang aan de Dorpsstraat.