Maalstede I
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Maalstede I
Locatie
Adres: Voorburcht, ong.
Kapelle
Gemeente Kapelle
Provincie Zeeland

Maalstede lag ten noordoosten van de historische dorpskern van Kapelle, in het uitbreidingsplan Bruëlis III, ten oosten van het archeologisch beschermde AMK terrein van de waterburcht Maalste, nabij de voorburcht.
Typologie

Hoge omgrachte kasteelberg (tweeperiodenheuvel; hoogte ca. 12 m) met voorburcht.
Etymologie
De naam van dit object is onbekend. De hier gebezigde naam Maalstede I is een noodnaam. De naam Maalstede is de aanduiding van de plaats (stede) waar het 'maal' of 'mallus', het rechtsgeding van de schepenrechtbank, gehouden werd. Dekker meent dat er bij deze plaats een gehucht gebouwd was, waar het kasteel vervolgens zijn naam aan ontleend heeft. Het is ook mogelijk dat het kasteel zijn naam rechtstreeks aan de gerechtplaats heeft ontleend.
Huidige situatie
Van de hoofd- en voorburcht van Maalstede is boven de grond niets bewaard gebleven. Ter plaatse bevindt zich een woonwijk.