Rosenburg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Rosenburg
Locatie
Adres: N.v.t.
Voorschoten
Gemeente Voorschoten
Provincie Zuid-Holland

Het kasteel was gelegen ten noordwesten van de Veurseweg, vermoedelijk ongeveer daar waar de Rosenburgherlaan eindigt. De opgegeven coordinaten zijn een benadering van de locatie van het middeleeuwse kasteel, aangezien de precieze locatie daarvan niet bekend is.
Typologie

In 1952 en 2011 is de lokatie van het 17de-eeuwse huis teruggevonden. Uit het onderzoek bleek dat in de fundering afbraakresten van het zestiende-eeuwse huis verwerkt waren. Helaas kon bij het onderzoek de lokatie van het middeleeuwse huis niet worden vastgesteld.
Etymologie
Het is niet bekend waar de naam Rosenburg vandaan komt.
Huidige situatie
Onbekend.