Haesebroek, Groot
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Haesebroek, Groot
Locatie
Adres: Groot Haesebroekseweg 44, 2243 ED
Wassenaar
Gemeente Wassenaar
Provincie Zuid-Holland

Het landgoed Groot Haesebroek is gelegen aan de Groot Haesebroekseweg.
Typologie

Het middeleeuwse huis, waarover buitengewoon weinig bekend is, is verdwenen. Het is nu vervangen door een twintigste-eeuws landhuis.
Etymologie
De naam van dit goed komt reeds vroeg in de middeleeuwen voor en verwijst naar het laaggelegen grasland dat 'broekig' werd genoemd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 30-10-2014

Huidige functie:

Het huidige huis is in gebruik als woning. Deze woning is gelegen in een parkaanleg.