Endegeest
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Endegeest
Locatie
Adres:
Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest
Provincie Zuid-Holland

Het kasteel Endegeest ligt aan de Endegeestersstraatweg in het zuid-westen van de gemeente Oegstgeest.
Typologie

Het is onbekend hoe het middeleeuwse kasteel er uitzag, omdat het in 1573 op bevel van de stad Leiden werd afgebroken dan wel onbewoonbaar werd gemaakt in verband met de dreigende belegering van de stad Leiden door de Spaanse troepen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Etymologie
De naam Endegeest geeft aan dat het kasteel zich op het einde van de geestgronden bevindt.
Huidige situatie