Ellewoutsdijk / Hoge Meet
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ellewoutsdijk / Hoge Meet
Locatie
Adres: Lange Viele, ong.
Ellewoutsdijk
Gemeente Borsele
Provincie Zeeland

Gelegen ten noorden van de bebouwde kom van Ellewoutsdijk in particuliere tuin bij de villa van de ambachtsheer; vanaf de openbare weg goed te zien.
Typologie

Oudste fase motte, latere fase waterburcht.
Etymologie
De naam Ellewoutsdijk is waarschijnlijk afgeleid van Eliwold, Elewout of Eliwout, die ter plaatse een dijk of dam liet opwerpen. In de 16de en 17de eeuw sprak men ook wel van Elfsdijk of zelfs Elfvoudsdijk. De cijfers 11 x 11 in het (voorm.) gemeentewapen zullen hiernaar verwijzen.
Huidige situatie
De berg ligt in de particuliere tuin van de families Van Suchtelen en Pesch, bij de villa van de ambachtsheer. Het betreft een ronde terreinverhoging met een gracht. Deze bult is 4-5 m hoog en heeft een doorsnede van ca. 50 m. Op het terrein van het vroegere kasteel zijn in 1923 de oude grachten weer uitgegraven. waarna de berg weer met water werd omringd. In de berg, die kunstmatig is opgehoogd, bevinden zich nog belangrijke resten van het oorspronkelijke kasteel.