Baarsdorp
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Baarsdorp
Locatie
Adres: Baarsdorpsezandweg
Baarsdorp
Gemeente Borsele
Provincie Zeeland

Het terrein (met nog twee zichtbare ophogingen) is gelegen ten noorden van het ommuurde voormalige kerk/kerkhofterrein van Baarsdorp, ten noorden en westen van de Baarsdorpsezandweg, en pal ten zuiden van de rijksweg A58. De hier gegeven coördinaten geven de noordelijke ophoging aan.
Typologie

Waarschijnlijk was dit object in de eerste fase een motte. In een latere fase was het waarschijnlijk een rechthoekige burcht.
Etymologie
De middeleeuwse naam van dit terrein is niet bekend. Het terrein wordt tegenwoordig genoemd naar het nabijgelegen dorp Baarsdorp.
Huidige situatie
Er liggen nog twee bergjes. Van het kasteel is niets meer te zien; de voorburcht bevindt zich onder de A58. De nog drasse grachten zijn goed in het terrein te herkennen. Ook de kerk, die als slotkapel diende, is afgebroken (1880). Het bergperceel is door de aanwezigheid der twee hoogten (3-4 m) en de restanten van de grachten nogal geaccidenteerd. Het is begroeid met gras en meidoornhagen. De kastanjeboom op een der bergen is vervangen door een jong exemplaar. Het terrein is niet toegankelijk, maar vooral vanaf het viaduct over de A58 goed te overzien.