Hooge, Ter
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hooge, Ter
Locatie
Adres: Koudekerkseweg 200
Middelburg
Gemeente Middelburg
Provincie Zeeland

Kasteel Ter Hooge ligt ten noorden van de Koudekerkseweg, ten zuidwesten van Middelburg.
Typologie

Uit de 17e-eeuwse plattegrond is het niet mogelijk om met zekerheid af te leiden wat de vorm is geweest van het middeleeuwse huis.
Etymologie
De naam Ter Hooge verwijst mogelijk naar de in oorsprong verhoogde ligging van het middeleeuwse kasteel.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 7-3-2011

Kasteel Ter Hooge bestaat uit een symmetrisch U-vormig landhuis waarvan het middendeel is geflankeerd door twee traptorens. Het kasteel ligt te midden van een park met landschappelijke aanleg, waarin zich enkele bijgebouwen bevinden.