Kasteel te Souburg / Aldegonde
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Kasteel te Souburg / Aldegonde
Locatie
Adres: Westzicht, ong
West-Souburg
Gemeente Vlissingen
Provincie Zeeland

Ten zuiden van de Nieuwe Zuidbeekseweg, ter hoogte van Westzicht. Op de kadastrale minuut (sectie B, blad 1) zijn twee omgrachte terreinen te zien. Het rechter terrein van de twee lijkt het meest op een kasteeleiland en ligt ook langs een weg met de naam 'kasteelweg'. Het linker terrein is nog wel zichtbaar op de bonnekaart. Het rechter valt precies op de kaartgrens, dus is moeilijk te zien, maar lijkt verdwenen. Ter hoogte van het rechter terrein is een archis waarneming (29717) met als toponiem 'voormalig kasteel Aldegonde' - er zou in 1971 tijdens een opgraving van de ROB funderingen zijn gevonden. Op basis hiervan lijkt dat de coördinaten, straat en AMK terrein in het oorspronkelijk formulier gegeven niet kloppen [30.100; 387.520; Marnixplein en AMK 13435].
Typologie

Het kasteel te Souburg was een vierkant kasteel.
Etymologie
De middeleeuwse naam van het kasteel is onbekend. De naam kasteel te Souburg is een modern toponiem gebaseerd op de locatie van het kasteel. De naam Aldegonde gaat terug op Philips van Marnix, heer van St.-Aldegonde. Hij verwierf het kasteel in 1578 en noemde het naar zijn vroegere bezitting in Henegouwen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 1998

Van het kasteel resteert niets; de nog aanwezige funderingen zijn in 1972 uitgebroken. Ter plekke is een woonwijk gebouwd.