Luneven / Luinveen
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Luneven / Luinveen
Locatie
Adres: Winterkoning, ong.
Boxmeer
Gemeente Boxmeer
Provincie Noord-Brabant

Het huis Luneven lag in het zuiden van Boxmeer, temidden van de huidige de wijk Luneven, ten noorden van de Winterkoning. Deze locatie is gebaseerd op Archis waarnemingsnummer 414156. Op deze locatie is op de kadastrale minuut en historische atlassen bebouwing te zien met de naam Luneven. Het is niet duidelijk of dat ook de exacte locatie was van de middeleeuwse bebouwing.
Typologie

De typlogie van dit middeleeuwse huis is onbekend. 't Luneven was mogelijk een soort dependance van het hof te Boxmeer. Het werd waarschijnlijk als jachthuis gebruikt [Van der Wielen].
Etymologie
Lune of luin is mogelijk afkomstig van aluin; veen of ven duidt op een moerassig gebied [Van der Wielen].
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 23-11-2003

Huidige functie:

Van het goed is niks meer over. Er werd na 1983 een volledig nieuwe wijk gebouwd op het perceel waar eens het huis stond [Van der Wielen].