Wageningen
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wageningen
Locatie
Adres: Bowlespark 1a, 6701 DN
Wageningen
Gemeente Gemeente Wageningen
Provincie Gelderland

De resten van het kasteel bevinden tussen de stadsbebouwing. Op de plaats van het vroegere poortgebouw bevindt zich thans een 18-eeuws herenhuis genaamd de Casteelse Poort. Het adres hiervan is Bowlespark 1a, 6701 DM, Wageningen. Aan de noordzijde hiervan en naar het oosten lopend bevinden zich de geconsolideerde Delen van het kasteel.
Typologie

Het kasteel behoort tot de vierkante kastelen en is in het eerste kwart van de 16e eeuw nieuw in de stadsommuring aangelegd. Van de huidige plattegrond is alleen de N-zijde bekend.
Etymologie
Het kasteel is genoemd naar de stad Wageningen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 26-03-1998

De geconsolideerde resten van het kasteel liggen midden tussen de stadsbebouwing en zijn vrij toegankelijk. Met name de fundamenten van de NO-poorttoren, het deel van de noordmuur met een restant van de wal en de fundamenten van de NO-geschutstoren geven een goede indruk van de grootte van het voormalige kasteel.