Zuilenburg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Zuilenburg
Locatie
Adres: Langbroekerdijk B 32
Overlangbroek
Gemeente Wijk bij Duurstede
Provincie Utrecht

Zuilenburg staat in Overlangbroek direct ten oosten van de kerk aan de noordkant van de Langbroekerwetering.
Typologie

Er is weinig bekend over de typologie van Zuilenburg. De kans bestaat dat het in eerste aanleg om een woon- of zaaltoren ging. Het stichtingsjaar van Zuilenburg is niet bekend, maar in de lijst van Gelderse lenen in het Nedersticht uit 1270 komt het huis Zuilenburg reeds voor. Het baksteenformaat maakt een datering in de veertiende eeuw mogelijk.
Etymologie
Het is waarschijnlijk dat Gijsbert van Zuylen de stichter was van Zuilenburg, maar het bewijs is nog niet te leveren. Dus, 'burg' van de familie Van Zuilen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 15 september 1999

Huidige functie:

Het huidige gebouw, bestaat uit een kelder, bel-etage en een zolder, zou gezien de lengte van 11,8 m en breedte van 7,3 m (buitenwerks). De huidige noordoost-, zuidoost- en zuidwestmuur, hebben een dikte van ruim 1,3 m, de huidige voorgevel heeft een dikte van 0,7 m (was een binnenmuur). Links en rechts van de ingang bevindt zich een kruisvenster. De zolder wordt afgesloten door een zadeldak. De deur heeft een bovenlicht dat wordt afgesloten door een kroonlijst. Sinds de restauratiewerkzaamheden in de tweede helft van de jaren zestig is er, voor zover bekend, niets meer aan het huis veranderd. De toegang van Zuilenburg ligt bij de brug over de Langbroekerwetering waar het spijlen toegangshek met gemetselde palen staat. Op het voorterrein bevindt zich, sinds 1964, een manege. Het restant van de vroegere binnengracht is aan de noordoostzijde van het huis kort na 1964 verbreed tot een wigvormige vijver. De tuin die Abbing in 1919 heeft aangelegd, is in de jaren zestig en zeventig sterk gewijzigd.