Nijenrode
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Nijenrode
Locatie
Adres: Straatweg 25, 3621 BG
Breukelen
Gemeente Breukelen
Provincie Utrecht

Het kasteel is gelegen aan de westzijde van de Vecht, even ten zuiden van het dorp Breukelen. Het is duidelijk waarneembaar vanaf de Provinciale weg die tussen kasteel en Vecht loopt.
Typologie

 (?)
Het is niet geheel duidelijk of de grote toren van het kasteel de oorsprong vormt of dat de toren vanaf het begin deel uitmaakte van een veelhoekige burcht.
Etymologie
Het kasteel is vernoemd naar een, door het rooien van bomen, bouwrijp gemaakt stuk land, de nieuwe of 'nije' rode.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 07-06-1999

Het kasteel is sinds de restauratie van 1907-1920 uitwendig niet meer gewijzigd. Het interieur is aangepast aan het nieuwe gebruik, maar bevat nog de bij de restauratie ingebrachte antieke onderdelen, zoals schouwen uit de 15de en 16de eeuw en 18de-eeuwse betimmeringen.De tuin bezit een gemengd karakter, waarin de landschapsstijl uit 1912-1915 overheerst, maar deze is wel gelegd tegen de strakke lijnen van de oorspronkelijke 17de- eeuwse aanleg, die als zodanig nog goed herkenbaar is.

Prent: collectie NKS


Prent: collectie NKS


Prent: collectie NKS