Gunterstein
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Gunterstein
Locatie
Adres: Zandpad 48
Breukelen
Gemeente Breukelen
Provincie Utrecht

Gunterstein is gelegen aan de oostzijde van de Vecht, nabij de Vechtbrug van Breukelen.
Typologie

Het is niet bekend hoe het eerste huis Gunterstein eruit heeft gezien. Dit huis is in 1511 afgebroken. Het kasteel is waarschijnlijk kort hierna herbouwd en dit is het kasteel dat we kennen van de vroegste afbeeldingen van Gunterstein.
Etymologie
Gunterstein is vermoedelijk genoemd naar de stichter van het huis, Gijsbrecht Gunter.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 31 maart 2000

Huis Gunterstein is een blokvormig, bakstenen gebouw omgeven door water. De ingang bevindt zich aan de zijde die van de Vecht is afgewend en wordt geflankeerd door korte vleugels. Vermoedelijk bevinden zich in het gebouw nog resten van een middeleeuwse voorganger. Het kasteel had een voorburcht volgens een schilderij van na 1673. De aanleg van het geheel op dit schilderij is mogelijk terug te voeren op de voorgaande situatie. Op het huidige voorplein, dat eveneens omgracht is, liggen twee rechthoekige bouwhuizen. Er ligt nu een tuin in landsschapsstijl, die teruggaat in hoofdstructuur op een 17de-eeuwse geometrische aanleg. Aan weerszijden van de Laan van Gunterstein staan twee identieke toegangshekken. Ten noorden hiervan liggen een laat-18de-eeuws koetshuis een een 19de-eeuwse boerderij.

Ansicht: collectie NKS