Veebeek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Veebeek
Locatie
Adres: Veedijk 41, 5258 SV
Berlicum
Gemeente St. Michielsgestel
Provincie Noord-Brabant

Veebeek ligt ten noorden van Berlicum, buiten de bebouwde kom.
Typologie

Het handelt hier om een versterkt huis dat, met bijbehorende gronden geheel omgracht was.
Etymologie
Oorspronkelijk heette het huis Veedijck, daar het gelegen was op de Veedijk; bovendien ligt het aan de Beek.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 17-03-2003

Het huidige huis heeft een symmetrische voorgevel in Empirestijl, een met pannen bedekt schilddak met dakruiter. Aan de rechter zijkant bevindt zich een terugwijkende zijvleugel. Het huis is geheel witgepleisterd en ligt temidden van de landschappelijke tuinaanleg.